Mga Optimizers

Makikita mo dito ang mga listahan para sa mga optimizers. Kung ninanais mo na ang iyong optimizers ay makita o kaya mai-update sa iyong version/panahon, i-DM si DreamXZE#1912 o kahit sino sa mga miyembro ng compendium team sa DarkBot & Compendium Discord
If you see anything outdated, don't hesitate to contact us!

Website
DreamXZE
Coffee#9673
HS Calculator
DreamXZE
Coffee#9673
ED Calculator
DreamXZE
Mmlh#9998
Taco#1313
taco#1529
Pet Optimizer
DreamXZE#1912BoS Calculator
Kookie Monster#6635
Mmlh#9998
Artifact Optimizer
Mmlh's support discord
DreamXZE
DanB#0001
Taco#1313
taco#1529
Tournament Estimator
Third-Party App
Cloud#1001TT2 Raid Optimizer (Android and IOS)
G-sheet
Mmlh#9998
Mordenov#9560
Skill Tree Optimizer
Mmlh's support discord
Parrot6#7225Skill Tree & Artifact Optimizer
Mmlh#9998
Mordenov#9560
BlueFyre#1332
Kookie Monster#6635
BoS leveling optimiser
Splash Calculator
LB-Siphon Calculator
Number Converter
Advanced Start for CQ
Bronze56k#3835
Mmlh#9998
Equipment Set Calculator
Lucifer#8315
braveheart#3809
Mmlh#9998
Equipment Optimizer
axxu#3305Raid cycle and reward calculator