Mga Gabay at Pagkukunan

Makikita mo dito ang mga listahan para sa mga gabay at pagkukunan. Kung ninanais mo na ang iyong mga gabay at pagkukunan ay makita o kaya mai-update sa iyong version/panahon, i-DM si DreamXZE#1912 o kahit sino sa mga miyembro ng compendium team sa a href='https://discordapp.com/invite/GnZPU54' target='compddisc3'>DarkBot & Compendium Discord
If you see anything outdated, don't hesitate to contact us!

DreamXZE's Corner
DreamXZE#1912Tap Titans 2 Compendium website
TT2 discord DarkBot (Admin or Minimal permissions)