Tap Titans 2 Compendium

Maligayang pagdating sa bagong Tap Titans 2 Compendium website! Makikita mo dito ang lahat ng mga tabs ng nasa gsheet. . Ang layunin ay para tipunin parin ang lahat ng optimized builds sa iisang lugar upang madaling makita ng lahat.
Kung gusto mong gamitin/i-export ang anu-mang makikita mo sa "mga Builds at Contributions Compendium" para sa side project, mangyaring sumangguni muna sa isa sa mga compendium team. Ang lahat ng mga likhang sining o mga icons na ginamit ay copyrighted. Huwag nakawin, i-download, kopyahin o ibahagi ang mga ito.
Maari mo rin itong makita dito DarkBot & Compendium Discord.

  Ninanais mo bang mag-pasa :
 • bagong build
 • update sa bagong build
 • gabay
 • optimizer
 • resource
  Kailangan mo lang makipag-ugnayan sa isa sa mga Compendium Editor sa discord!
 • Zen00#3444 alias George mula sa Band of Sprout
 • Zirio#6801 alias Cap'n Tinker mula sa HellClick
 • Kwimbob#0363 alias Kwimbob mula sa Singularity
 • Taco#1313 alias Taco mula sa Reddit Charlie
 • Norse#4832 alias Norse mula sa Dragonkin
 • Velina#3958 alias Velina mula sa Full Metal Titan
 • DreamXZE#1912 alias DreamXZE mula sa HellClick
  Gusto mo bang mag-donate sa isang contributor?
 • Parrot6#7225 : PayPal
 • Zen00#4333 : Litecoin
  LW7QvNgN8kfKH7JRL8okPoJUs8NS8WEaos
 • Taco#1313 : Patreon
 • DreamXZE#1912 : Patreon